Updated den 19 augusti 2015

80029564 – PS3-felkod

Det går inte att installera innehåll som köpts från PlayStation Store.

 
 

Lösning

  • Filen kan vara skadad. Ta bort filen och hämta den igen. Klicka här om du vill veta hur du hämtar innehåll igen från PlayStation Store.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.