Updated den 26 april 2017

80029563 – PS3-felkod

Det här är ett hämtningsfel.

 
 

Lösning