Updated den 19 augusti 2015

80029527 – PS3-felkod

PSP-systemet måste uppdateras till den senaste versionen av systemprogramvaran om innehåll ska kunna hämtas från PlayStation Store.

 
 

Det här meddelandet visas om du överför innehåll från PlayStation Store, hämtar innehåll från Kontohantering eller försöker aktivera/avaktivera ett PSP-system med PlayStation 3-systemet.

Version 3.00 eller senare av systemprogramvaran måste vara installerat på PSP-systemet om du vill aktivera/avaktivera systemet från PS3-systemet eller hämta PlayStation Store-innehåll via ett PlayStation 3-system.

Lösning

  • Uppdatera PSP-systemet till den senaste versionen av systemprogramvaran. Klicka här för instruktioner för hur du gör det.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.