Updated den 20 augusti 2015

80029526 – PS3-felkod

PSP-systemet du försöker hämta innehåll till är aktiverat med ett annat Sony Entertainment Network-konto.

 
 

Lösning

  • Logga in på Sony Entertainment Network-kontot som är aktiverat med PSP-systemet och avaktivera PSP-systemet.
  • Logga sedan in på Sony Entertainment Network-kontot du vill använda när du hämtar innehållet och aktivera PSP-systemet. Klicka här om du vill veta hur du aktiverar/avaktiverar ett system. 
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.