Updated den 19 augusti 2015

80029522 – PS3-felkod

För många PSP-system har anslutits till PlayStation 3-systemet vid överföring av innehåll.

 
 

Det här meddelandet visas om du överför innehåll från PlayStation Store, hämtar innehåll från Kontohantering eller försöker aktivera/avaktivera ett PSP-system.

Lösning

  • Koppla från alla PSP-system utom ett från PS3-systemet och försök sedan överföra innehållet igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.