Updated den 19 augusti 2015

80029521 – PS3-felkod

PS3-systemet försöker få åtkomst till PSP-systemet via en USB-anslutning, men det finns ingen USB-kabel ansluten mellan de två systemen.

 
 

Det här meddelandet visas om du överför material från PlayStation Store, hämtar objekt från [Kontohantering] eller försöker aktivera eller avaktivera ett PSP-system.

Lösning:

  • Anslut PSP-systemet till ett PS3-system med en USB-kabel.
  • Sätt PSP-systemet i USB-läge genom att gå till Settings (inställningar) > [USB Connection] (USB-anslutning) på XMB™-menyn.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.