Updated den 19 augusti 2015

80029519 – PS3-felkod

PS3-systemets filsystem är skadat.

 
 

Lösning:

  • Starta felsäkert läge och välj Återställ filsystemet. Klicka här för mer information om hur du startar felsäkert läge.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.