Updated den 18 augusti 2015

80029514 – PS3-felkod

PS3 är inte aktiverat. Du måste aktivera PS3-systemet om du vill få åtkomst till innehållet.

 
 

Lösning:

  • Aktivera PS3-systemet genom att gå till PlayStation®Network > [Kontohantering] > [Systemaktivering] på XMB™-menyn.
  • Om ett meddelande visas där det står att systemet redan är aktiverat så avaktiverar du systemet och aktiverar det igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.