Updated den 18 augusti 2015

8002920D – PS3-felkod

Spelets data har skadats och kan inte öppnas i PS3-systemet. Det här kan bero på felaktiga avstängningsprocedurer.

 
 

Lösning:

  • Ta bort alla skadade data.
  • Om det inte går att ta bort skadade speldata startar du felsäkert läge och väljer [Återställ filsystemet]. Klicka här för mer information om hur du startar felsäkert läge.
  • Om problemet kvarstår formaterar du om PS3-systemets hårddisk. Observera att alla data då kommer att tas bort från hårddisken. Klicka här för information om hur du säkerhetskopierar dina data.
  • Formatera om hårddisken genom att gå till Inställningar > [Systeminställningar] > [Återställ PS3™-system] på XMB™-menyn.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com