Updated den 18 augusti 2015

80029135 – PS3-felkod

Ett problem uppstod när PS3-systemet skulle skriva data till det externa lagringsmediet.

 
 

Lösning:

  • Kontrollera att anslutningen mellan den externa lagringsenheten och PS3-systemet sitter i ordentligt och att inga av anslutningskablarna är skadade.
  • Kontrollera att den externa lagringsenheten fungerar som den ska genom att testa att överföra data till den från en dator.
  • Om du inte kan skriva till den externa lagringsenheten från din dator kan enheten behöva bytas ut.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com