Updated den 18 augusti 2015

800290B8 – PS3-felkod

Ett problem uppstod vid anslutning till nätverket med AOSS-inställningen.

 
 

Lösning:

  • Stäng av PS3-systemet och koppla från strömmen.
  • Stäng av routern och modemet. Om modemet har ett inbyggt batteri kan du behöva ta ut det så att modemet stängs av helt.
  • Efter två minuter återansluter du strömmen och slår på PS3-systemet.
  • Slå på routern och modemet, och försök sedan ansluta PS3-systemet till nätverket.
  • Om problemet kvarstår kontaktar du routertillverkaren för ytterligare support.
  • Du kan även klicka på din anslutningstyp nedan för fler felsökningstips:
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com