Updated den 19 augusti 2015

80028F08 – PS3-felkod

Innehållet du försökte öppna i PS3-systemet hittades inte.

 
 

Lösning:

  • Om du försöker läsa en PS3-spelskiva tar du ut skivan och sätter in den. Kontrollera att den är ren och fri från smuts, märken eller repor.
  • Om problemet kvarstår försöker du med en annan skiva. Om den andra skivan läses felfritt kan den första skivan vara skadad och måste ersättas.
  • Om du försöker starta ett spel som hämtats från PlayStation Store tar du bort spelet och hämtar det igen genom att gå till PlayStation®Network > [Nedladdningslista] på XMB™-menyn.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.