Updated den 19 augusti 2015

80028ED6 – PS3-felkod

Ett problem uppstod vid anslutning till uppdateringsservern.

 
 

När du startar ett spel med nätverksfunktioner ansluts PS3-systemet till uppdateringsservern för att kontrollera om det finns nya uppdateringar för spelet. Om anslutningen misslyckas loggas PS3-systemet ut från PlayStation Network.

Lösning:

  • Avsluta spelet och starta det igen.
  • Om spelet inte startar försöker du ansluta senare.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.