Updated den 19 augusti 2015

80028ED4 – PS3-felkod

Internetinställningarna är felaktiga eller så försöker du ansluta till en felaktig DNS-server eller proxyserver.

 
 

Lösning:

  • Kontrollera dina Internetinställningar genom att gå till Inställningar > [Nätverksinställningar] > [Test av Internet-anslutning] på XMB™-menyn och testa Internetanslutningen.
  • Om du ansluter PS3-systemet direkt till ett modem utan en router kontrollerar du att du använder rätt PPPoE-ID och -lösenord från din Internetleverantör genom att gå till Inställningar > [Nätverksinställningar] > [Inställningar för Internet-anslutning] > [Anpassad].
  • Om du använder en router kontrollerar du dess åtkomstindikator för att säkerställa att modemet är korrekt anslutet till nätverket. Du kan begära att få routerinställningarna från din Internetleverantör eller routertillverkaren.
  • Återställ proxyservern för PS3-systemet och kontrollera att DNS-inställningarna är korrekta. Om du är osäker på vilka DNS-inställningar du ska använda väljer du [Automatisk]. Klicka här om du vill veta hur du ställer in PS3-systemets nätverksinställningar.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.