Updated den 18 augusti 2015

80028EA4 – PS3-felkod

Den senaste versionen av systemprogramvaran har redan installerats på PS3-systemet.

 
 

Lösning:

  • Du behöver inte uppdatera PS3-systemet eftersom den senaste versionen av systemprogramvaran redan har installerats.

Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.