Updated den 18 augusti 2015

80028EA1 – PS3-felkod

Det gick inte att söka efter uppdateringsdata för systemprogramvaran i PS3-systemet på grund av för lite minne.

 
 

Lösning:

  • Återställ minnet genom att starta om PS3-systemet.
  • Om problemet kvarstår kan problemet eventuellt vara att PS3-systemet försöker ansluta till fel uppdateringsserver.
  • Återställ proxyservern för PS3-systemet och kontrollera att DNS-inställningarna är korrekta. Om du är osäker på vilka DNS-inställningar du ska använda väljer du [Automatisk]. Klicka här om du vill veta hur du ställer in PS3-systemets nätverksinställningar.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.