Updated den 18 augusti 2015

80028E06 – PS3-felkod

Ett problem uppstod vid anslutningen till din Internetleverantör. Det här händer vanligen efter att din Internetleverantör kräver att du loggar in med ett användarnamn.

 
 

Lösning:

  • Öppna PS3-systemets webbläsare. Om din Internetleverantör kräver att du loggar in visas den relevanta inloggningssidan. Följ instruktionerna för din Internetleverantör och ange ditt användarnamn och lösenord.
  • De här inloggningsuppgifterna skiljer sig från dem du använder till att logga in på PlayStation Network. Om du inte vet ditt användarnamn och lösenord kontaktar du din Internetleverantör.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.