Updated den 18 augusti 2015

80028A12 – PS3-felkod

Registreringen har inte slutförts i PlayStation Network-servern och nya tillägg på listan över blockerade implementeras inte.

Lösning:

  • Vänta i minst 24 timmar så att din lista över blockerade registreras på PlayStation Network-servern innan du lägger till nya personer i den.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.