Updated den 18 augusti 2015

80028A11 – PS3-felkod

Det finns inte tillräckligt med utrymme på PS3-systemets hårddisk för att utföra den begärda åtgärden.

 
 

Lösning:

  • Frigör utrymme på PS3-systemets hårddisk och försök utföra åtgärden igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.