Updated den 18 augusti 2015

80028918 – PS3-felkod

Det finns inte tillräckligt med utrymme på PS3-systemets hårddisk för att lagra meddelandeloggar. Meddelanden kommer inte att skickas.

 
 

Lagring av meddelandeloggar kräver minst 2 MB ledigt utrymme på hårddisken.

Lösning:

  • Ta bort data från hårddisken och försök sedan skicka meddelandet igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.