Updated den 18 augusti 2015

80028917 – PS3-felkod

Den begärda åtgärden kunde inte utföras eftersom du inte är inloggad på PlayStation Network.

 
 

Lösning:

  • Logga in på PlayStation Network genom att gå till PlayStation®Network > [Logga in] på XMB™-menyn.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.