Updated den 18 augusti 2015

80028913 – PS3-felkod

Du kan inte skicka en vänförfrågan till en person som du redan skickat en förfrågan till.

 
 

Du kan inte skicka mer än en vänförfrågan till en användare. Användaren måste neka den befintliga förfrågningen, eller så måste du ta bort den innan du skickar en ny.

Lösning:

  • Kontrollera stavningen för användarens online-ID, och var noga med om bokstäverna är versaler eller gemener samt att symboler som understreck och bindestreck skrivits korrekt. Om online-ID:t är felaktigt anger du det igen.
  • Kontrollera att användaren inte redan finns på din vänlista. 
  • Se till att det inte redan finns en väntande vänförfrågan. Om det finns en väntande vänförfrågan tar du bort den innan du skickar en ny.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.