Updated den 18 augusti 2015

8002890F – PS3-felkod

Du har försökt lägga till dig själv i din vänlista.

 
 

Lösning:

  • Du kan inte lägga till dig själv i din egen vänlista.
  • Om du inte försökte lägga till dig själv kontrollerar du stavningen för online-ID:t. Var noga med om bokstäverna är versaler eller gemener samt att symboler som understreck och bindestreck skrivits korrekt. Om online-ID:t är felaktigt anger du det igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.