Updated den 18 augusti 2015

8002890E – PS3-felkod

Online-ID:t du försöker lägga till finns redan i din vänlista.

 
 

Lösning:

  • Kontrollera stavningen för användarens online-ID, och var noga med om bokstäverna är versaler eller gemener samt att symboler som understreck och bindestreck skrivits korrekt. Om online-ID:t är felaktigt anger du det igen.
  • Om du skrev rätt online-ID kan användaren redan finnas i din vänlista.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.