Updated den 18 augusti 2015

80028909 – PS3-felkod

Du har försökt gå med i ett spel som kräver inbjudan, som du inte har åtkomst till.

 
 

Lösning:

  • Kontrollera att spelet du försöker delta i är samma spel som du blivit inbjuden till.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.