Updated den 19 augusti 2015

800288D8 – -felkod

Ett problem uppstod vid anslutning till Internet. Det här kan bero på överbelastning av Internetanslutningen.

 
 

Lösning: