Updated den 19 augusti 2015

800288C1 – PS3-felkod

PS3-systemet saknar funktioner för filen du försöker spela upp.

 
 

Lösning: