Updated den 19 augusti 2015

8002888F – PS3-felkod

PS3-systemet har inte aktiverats för ditt Sony Entertainment Network-konto.

 
 

Lösning:

  • Aktivera PS3-systemet genom att gå till PlayStation®Network > [Kontohantering] > [Systemaktivering] på XMB™-menyn.
  • Om ett meddelande visas där det står att systemet redan är aktiverat så avaktiverar du systemet och aktiverar det igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.