Updated den 19 augusti 2015

8002888C – PS3-felkod

Filens data kan vara skadade.

 
 

Lösning:

  • Ta bort innehållet du försökte öppna och hämta det igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com