Updated den 19 augusti 2015

80028801 – PS3-felkod

Ett problem uppstod vid uppspelningen av det valda materialet.

 
 

Lösning: