Updated den 18 augusti 2015

800283F0 – PS3-felkod

Säkerhetskopieringsdata har skadats.

 
 

Lösning:

  • Det går inte att återställa datafilerna. Ta bort säkerhetskopieringsfilerna.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.