Updated den 26 april 2017

800283EB – PS3-felkod

Det externa lagringsmediet kan vara skadat.

 
 

Lösning:

  • Kontrollera att anslutningen mellan den externa lagringsenheten och PS3-systemet sitter i ordentligt och att inga av anslutningskablarna är skadade. Kontrollera att den externa lagringsenheten fungerar som den ska genom att testa att överföra data till den från en dator.
  • Om du inte kan skriva till den externa lagringsenheten från din dator kan enheten behöva bytas ut.
  • Om du kan skriva till den externa lagringsenheten från din dator kontrollerar du att ditt PS3-system fungerar som det ska, genom att testa att överföra data från systemet till en annan extern lagringsenhet.
  • Om problemet kvarstår besöker kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.