Updated den 18 augusti 2015

800283E4 – PS3-felkod

Åtgärden kunde inte slutföras på grund av för lite nätverksminne.

 
 

Lösning:

  • Starta om PS3-systemet och försök logga in på PlayStation Network igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.