Updated den 26 april 2017

80024611 – -felkod

Ett nätverksfel inträffade under dataöverföringen.

 
 

Det här problemet kan uppstå när data inte kan överföras via nätverket eller när PS3-systemet inte hittas i nätverket.

Lösning: