Updated den 17 augusti 2015

800236CC – PS3-felkod

Det gick inte att hämta videomaterialet till PS3-systemet från PlayStation Network.

 
 

Lösning:

Videomaterial på PlayStation Network kan hämtas till upp till tio olika hårddiskar på PS3-system. Det här meddelandet kan visas eftersom du har hämtat videomaterialet till tio andra hårddiskar tidigare och försöker hämta videomaterialet till en ny hårddisk.

Det här felet kan även visas när mängden hyrt videomaterial som hämtats via PlayStation Network tillfälligt överskrider lagringskapaciteten på PS3-systemet.

Lösning:

  • Om du har hämtat videomaterial på PlayStation Network till tio andra hårddiskar på PS3-system tidigare, måste du formatera en av hårddiskarna innan du kan hämta videomaterialet på PlayStation Network till den aktuella hårddisken. Observera att alla data kommer att tas bort från hårddisken om du formaterar den. Klicka här för information om hur du säkerhetskopierar dina data.
  • Formatera om en PS3-hårddisk genom att gå till Inställningar > [Systeminställningar] > [Återställ PS3™-system] på XMB™-menyn.
  • Om antalet hyrvideor som du har hämtat via PlayStation Network tillfälligt överskrider lagringskapaciteten i PS3-systemet så måste du vänta i två veckor tills aktuellt hyrmaterial upphör. Då får du mer utrymme för nya hämtningar.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.