Updated den 17 augusti 2015

80023300 – PS3-felkod

Spelet kunde inte hämtas till PS3-systemet från PlayStation Network.

 
 

Ett problem kan ha uppstått med spelfilen på PlayStation Network-servern.

Lösning:

  • Försök ansluta till Internet senare.
  • Testa med en annan Internetanslutning om du har åtkomst till en.
  • Om du ansluter till Internet via en proxyserver stänger du av den. Klicka här om du vill veta hur du ställer in PS3-systemets nätverksinställningar.
  • Starta felsäkert läge och välj Återställ filsystemet. Klicka här för mer information om hur du startar felsäkert läge.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.