Updated den 17 augusti 2015

80023158 – PS3-felkod

Ett problem uppstod vid öppning av ditt Sony Entertainment Network-konto. Ytterligare information kan krävas.

 
 

Lösning:

  • Uppdatera din Sony Entertainment Network-kontoinformation via Kontohantering för Sony Entertainment Network på https://account.sonyentertainmentnetwork.com. Uppdatera din information genom att logga in på ditt Sony Entertainment Network-konto, gå till avdelningen Enheter och välja PlayStation®-system.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.