Updated den 17 augusti 2015

80023156 – -felkod

Du har överskridit det högsta tillåtna antalet försök för en specifik åtgärd.

 
 

För din säkerhets skull finns det en dygnsgräns för högsta antal tillåtna försök att utföra vissa åtgärder på PlayStation Network. Det innefattar åtgärder som registrering, ändring eller bekräftelse av kreditkortsinformation, inlösen av PlayStation Network Card eller kampanjkod, ändring av ett lösenord via e-post och aktivering av PS3-system.

Lösning:

  • Kontrollera att uppgifterna du har angett är korrekta och vänta i 24 timmar innan du försöker igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com