Updated den 17 augusti 2015

8002314A – PS3-felkod

Serverdata på PlayStation Network kan ha skadats.

 
 

Lösning:

  • Logga ut från PlayStation Network och logga sedan in igen.
  • Om problemet kvarstår besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.