Updated den 17 augusti 2015

8002311A – PS3-felkod

Ett problem uppstod med PlayStation Store-materialet.

 
 

Lösning: