Updated den 17 augusti 2015

80023111 – PS3-felkod

Ett serverfel har uppstått.

 
 

Lösning: