Updated den 17 augusti 2015

80023110 – PS3-felkod

Ett fel uppstod vid anslutning till PlayStation Network.

 
 

Lösning

  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.