Updated den 17 augusti 2015

80023105 – PS3-felkod

Tidsgränsen för anslutningen till PlayStation Network-servern har överskridits. Det här kan hända om PS3-systemet är påslaget och inte används under en lång tidsperiod.

 
 

Lösning:

  • Försök att logga in på PlayStation Network igen.
  • Om problemet kvarstår klickar du på din anslutningstyp nedan för flera felsökningstips:
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.