Updated den 17 augusti 2015

80023017 – PS3-felkod

Det gick inte att ansluta till PlayStation Network eller spela ett onlinespel.

 
 

Det här kan bero på underhåll av PlayStation Network eller en överbelastning i din internetanslutning.

Lösning

  • Gå till eu.playstation.com och se om PlayStation Network är otillgänglig.
  • Försök ansluta senare.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.