Updated den 17 augusti 2015

80023016 – PS3-felkod

PS3-systemet kunde inte anslutas till PlayStation Network.

 
 

Det här kan bero på att PlayStation Network genomgår underhåll eller på ett problem med PlayStation Network-servrarna.

Lösning:

  • Besök eu.playstation.com och se om PlayStation Network genomgår underhåll just nu. Om PlayStation Network inte är tillgängligt försöker du ansluta vid ett senare tillfälle.
  • Om PlayStation Network inte genomgår underhåll startar du om PS3-systemet och försöker ansluta igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.