Updated den 18 augusti 2015

80022F2C – PS3-felkod

PS3-systemet kan inte bekräfta videolicensen.

 
 

Lösning:

  • Avaktivera ditt PS3-system och aktivera sedan om det för videoinnehåll. Klicka här för information om hur du avaktiverar och aktiverar om ditt PS3-system.
  • Om problemet kvarstår besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.