Updated den 18 augusti 2015

80022F16 – PS3-felkod

Ett problem uppstod med din Internetanslutning eller med hämtningen av innehåll från PlayStation Network.

 
 

Lösning:

  • Försök ansluta till Internet senare.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com