Updated den 18 augusti 2015

80022D90 – PS3-felkod

PS3-systemet kunde inte initiera Trophydata vid uppstart.

 
 

Lösning:

  • Starta felsäkert läge och välj [Återställ standardinställningar] på XMB™-menyn innan du loggar in på PlayStation Network igen. Klicka här för mer information om hur du startar felsäkert läge
  • Om problemet kvarstår startar du felsäkert läge och väljer [Återställ filsystemet].
  • Om problemet kvarstår startar du felsäkert läge och väljer [Återställ PS3™-system]. Obs! Om du gör det kommer alla data att tas bort från PS3-systemets hårddisk. Klicka här för information om hur du säkerhetskopierar dina data.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.