Updated den 18 augusti 2015

80022D86 – PS3-felkod

Trophydata har skadats.

 
 

Lösning:

  • Starta felsäkert läge och välj [Återställ filsystemet]. Klicka här för mer information om hur du startar felsäkert läge.
  • Om problemet kvarstår tar du bort den aktuella användarprofilen från PS3-systemet genom att gå till Användare och markera användaren du vill ta bort. Ta bort användaren genom att trycka på triangelknappen och välja "Ta bort".
  • Skapa en ny användare genom att gå till Användare > [Skapa ny användare].
  • Synkronisera dina Trophies genom att logga in på PlayStation Network från den nya användarprofilen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com