Updated den 18 augusti 2015

80022D68 – PS3-felkod

Trophydata kunde inte synkroniseras mellan PS3-systemet och PlayStation Network-servern.

 
 

Det här kan bero på ett problem med Trophyservrarna eller en överbelastning av Internetanslutningen.

Lösning:

  • Försök ansluta till Internet senare.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.